display result search
منو
معارف امام رضا علیه السلام - جلسه سوم

معارف امام رضا علیه السلام - جلسه سوم

  • 2 تعداد قطعات
  • 49 دقیقه مدت قطعه
  • 44 دریافت شده
سخنرانی آیت الله حسین انصاریان با موضوع معارف امام رضا علیه السلام - جلسه سوم

وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در یک روایت بسیار مهم می فرمایند دو جریان همیشه در خیمه حیات انسان وجود داشته است. مردان و زنان در طول تاریخ حیات با اختیار خودشان و با انتخاب خودشان، خود را در معرض این دو جریان قرار داده اند و به همین خاطر گروهی تبدیل به اهل خدا شدند و گروهی تبدیل به اهل شیطان.
جریانی که مربوط به حق است، فرهنگ پاک پروردگار عالم است که هدف این فرهنگ تامین خیر دنیا و آخرت انسان است. اما جریان مرتبط با شیطان دارای فرهنگی باطل و فاسد که هدف این فرهنگ تخریب دنیا و آخرت انسان و خاموش کردن چراغ سعادت آدمی است.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در این بیان ملکوتی می فرمایند یا خدا در زندگی شماست یا شیطان. یا حق در زندگی شماست یا باطل. یا نور در زندگی شماست یا تاریکی و ظلمت. یا مادیت و دنیای محض در زندگی شماست یا آخرت. همه خوبی ها و زیبایی ها و درستی ها و قوانین مفید از جانب خداست و همه زشتی ها و بدی ها و همه نقشه های خطرناک فتنه ساز از شیطان است. آنهایی که تحت تاثیر حضرت حق هستند قلب و باطنشان و اعضا و جوارحشان همه دارای آثار مثبت و فعالیت های مثبت و مفید است

قطعات

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی