display result search
منو
امانتهای زندگی من - بخش چهارم

امانتهای زندگی من - بخش چهارم

  • 1 تعداد قطعات
  • 13 دقیقه مدت قطعه
  • 183 دریافت شده
سخنرانی کوتاه از استاد شجاعی با موضوع "امانتهای زندگی من"،‌ بخش چهارم


امانت دوست و دشمن ندارد و هر امانتی از هرکسی در دست ماست، باید نسبت به آن امانتداری کنیم. راز هم نوعی امانت است و افشای آن خیانت در امانت می باشد. این روحی که خداوند از وجود مقدس حضرت محمد (ص) در وجود ما دمیده است، امانتی است در دست ما. این روح انسانی امانت الهی است. کسی که به بدن خود ظلم کند، به امانت خود خیانت کرده است. نفس امانت خداوند است و شخص حق ندارد زمینه غم خود را فراهم کند. دائره امانت خیلی وسیع است و اگر همه ما آن را رعایت کنیم، مانند خداوند می شویم. روح خدا امانتی است در دست ما که باید آن را به سلامت نگهداری کنیم.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 13:44

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

  • خیلی عالی و موشکافانه.خدا خیر دنیا و آخرت عطا کنه

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی