display result search
منو
گناه چیست؟ توبه چگونه است؟، جلسه سیزدهم

گناه چیست؟ توبه چگونه است؟، جلسه سیزدهم

  • 1 تعداد قطعات
  • 59 دقیقه مدت قطعه
  • 134 دریافت شده
سخنرانی حجت الاسلام علیرضا پناهیان با موضوع "گناه چیست؟ توبه چگونه است؟"، جلسه سیزدهم، سال 1398

وقتی ما در زندگی اهل برنامه شدیم و توجه به منافع خودمان پیدا کردیم که اینها خودش یک دوران تربیتی نیاز دارد و برای هر کدامش نیاز است انسان کلی روی خودش کار کند تا این عادات خوب را در خود پیدا کند.
نسبت به جهان پیرامونی خود نیز باید یک نگاه ویژه وواقع بینانه ای داشته باشیم.
یکی از عواملی که باعث می شود ما نسبت به دین رویکرد مثبتی داشته باشیم این است که بدانیم ما در چه جهانی زندگی می کنیم.
یکی از عواملی که موجب می شود ما نسبت به گناه حساس شویم این است که بفهمیم که در چه جهانی زندگی می کنیم. درباره این جهان نیز خیلی باید تامل کرد. ما در یک جهان بسیار منظم و حساب شده و دارای عکس العمل زندگی می کنیم. بی نظمی ما در این جهان، کاملا به خود ما بر می گردد و آثارش بر ما اصابت می کند.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 59:52

مشخصات

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی