display result search
منو
گناه چیست؟ توبه چگونه است؟ جلسه هشتم، سال 1398

گناه چیست؟ توبه چگونه است؟ جلسه هشتم، سال 1398

  • 1 تعداد قطعات
  • 55 دقیقه مدت قطعه
  • 101 دریافت شده
سخنرانی حجت الاسلام علیرضا پناهیان با موضوع گناه چیست؟ توبه چگونه است؟ جلسه هشتم، سال 1398

ما در مسیر متقاعدسازی نسل خودمان برای دینداری هستیم که به هر دلیلی نمی شود دینداری کرد. باید به دلایل قشنگ و خوب و محکم انسان دینداری کند. دلیل دینداری خودش گاهی خیلی مهمتر از دینداری است یعنی نیت و انگیزه انسان برای رفتار دینی مهمتر از خود آن رفتار است.
دینداری نیاز به توانایی هایی دارد. توانایی نه به این دلیل که دینداری کار سختی است. مثل کسی که رانندگی را بلد نیست و وقتی آموخت و دانست و عمل کرد به آن، موجب سرگرمی و لذت او می شود. خوب برای اینکه به این درجه از توانایی و لذت برسد، انسان باید مهارت را فرا بگیرد که عدم آموختن این مهارت باعث تصادفات شدیدی خواهد شد. دینداری هم آموزش و مهارت نیاز دارد.
به فعالیت هایی باید ذهن ما عادت پیدا کند. یک سلسله فعالیت هایی را حالات روحی ما و در جهت انگیزه مند شدن ما باید عادت بکند.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 55:54

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی