display result search
منو
گناه چیست؟ توبه چگونه است؟ جلسه سوم، سال 1398

گناه چیست؟ توبه چگونه است؟ جلسه سوم، سال 1398

  • 1 تعداد قطعات
  • 55 دقیقه مدت قطعه
  • 190 دریافت شده
سخنرانی حجت الاسلام علیرضا پناهیان با موضوع گناه چیست؟ توبه چگونه است؟ جلسه سوم، سال 1398

بی تردید قالب مطالب قرآن کریم درباره معصیت است. گناه کردن یک عده، پرهیز دادن از گناه، گناه نکردن ها، آدم های خوبی که گناه نمی کنند و آدم هایی که اهل گناه هستند و...
خدا که خودش در اوج زیبایی است و هرچه که می آفریند زیباست. شما اگر در طبیعت نگاه کنید خلقت نازیبا نمی بینید. زیبایی جزئی از صفات اصلی هر چیزی است که خدا خلق کرده است. انسان را نیز موجودی زیبا طلب و زیبا پرست آفریده است.
مقوله گناه، ترک گناه و توبه چه زیبایی دارد؟
قشنگترین لحظه های عالم بعد از نزول وحی، لحظه هایی است که اولیای خدا با خدا مناجات می کنند. به دلیل زیبایی متن ادعیه، به دلیل اشک های زلال و روان و ناله های بسیار قشنگ.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 55:59

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی