display result search
منو
چگونه عبادت کنم؟ - جلسه بیست و چهارم

چگونه عبادت کنم؟ - جلسه بیست و چهارم

  • 1 تعداد قطعات
  • 15 دقیقه مدت قطعه
  • 199 دریافت شده
سخنرانی کوتاه از استاد محمد شجاعی با موضوع "چگونه عبادت کنم؟"، بخش بیست و چهارم


تمرکز در عبادت باعث تقویت نفس و شخصیت انسان می گردد و او را قادر می سازد تا کارهای بزرگ انجام دهد. بعد از تغذیه روح و روان، کمترین چیزی که به انسان می رسد این است که دنیای شاد، شیرین و آرامی خواهد داشت. توجه به امر آخرت باعث آباد شدن دنیای انسان می شود. وقتی اصالت را به آخرت بدهیم، دنیای ما هم آبادتر خواهد شد. امام علی (ع) می فرماید: «بر تو باشد پرداختن به آخرت تا اینکه دنیا با ذلت به سراغ تو بیاید. هرکس همه همت خود را برای آخرتش بگذارد، به آرزوهایش می رسد.» دنیا به هیچ وجه ارزش ندارد که انسان دل دیگران را بشکند و دیگران را ناراحت کند.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 15:47

مشخصات

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی