display result search
منو
چگونه عبادت کنم؟ - بخش پانزدهم

چگونه عبادت کنم؟ - بخش پانزدهم

  • 1 تعداد قطعات
  • 18 دقیقه مدت قطعه
  • 527 دریافت شده
سخنرانی کوتاه از استاد محمد شجاعی با موضوع "چگونه عبادت کنم؟"، بخش پانزدهم

تمرکز یکی از مهم ترین مولفه های تاثیر غذای معنوی بر روح است. بدون تمرکز نمی توانیم رشد زیادی بکنیم و به موفقیت برسیم. صرف پاک بودن غذای معنوی کافی نیست؛‌ بلکه باید متناسب و سازگار با روح افراد باشد؛ بنابراین باید در انتخاب مطالبی که مطالعه می کنیم یا می شنویم و عباداتی که می کنیم دقت کنیم که به جای ایجاد رشد متوقف کننده حرکت ما نباشند.

شرط اینکه اطلاعات از عقل به قلب بیاید و از دانایی تبدیل به دارایی بشود این است که انسان باید تمرکز بگیرد و سپس تدریجا عمل کند تا قلب انسان هم به باور برسد. در مورد پیشرفت های معنوی هم این مسئله صدق می کند و بدون تمرکز نمی توانیم رشد زیادی بکنیم.

یکی از مصادیق تمرکز، تمرکز روی هدف است. برای اینکه بتوانیم در عمل موفق شویم بایستی معرفتی که کسب می کنیم بالاترین معرفت ما باشد؛‌ یعنی این معرفت بایستی در صحنه عمل حضور داشته باشد. در حرکتی که به ما به سوی ابدیت داریم لازم است دقت بکنیم اطلاعات مربوط به حرکت به سوی ابدیت باید همیشه مدنظر ما باشد. اصول عقائد از جمله این اطلاعات است. گناه شناسی ما همیشه باید مدنظر ما باشد و جهل عذر نیست.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 18:28

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی