display result search
منو
با چه شرایطی انسان به رحمت ویژه الهی وصل می شود، وداع با ماه رمضان، سال 1398

با چه شرایطی انسان به رحمت ویژه الهی وصل می شود، وداع با ماه رمضان، سال 1398

  • 1 تعداد قطعات
  • 59 دقیقه مدت قطعه
  • 102 دریافت شده
سخنرانی آیت الله حسین انصاریان با موضوع با چه شرایطی انسان به رحمت ویژه الهی وصل می شود، وداع با ماه رمضان، سال 1398

با چه شرایطی انسان به رحمت ویژه الهی وصل می شود؟ بزرگان می فرمایند یک جلوه رحمت خدا رحمت واسعه است. وسعت رحمتی کل شیء. این جلوه رحمت نسبت به کل موجودات فراگیر است. سفره ای هست که تمام موجودات عالم هستی از این سفره بهرهمند هستند. اگر خدا نظرش را از این رحمت واسعه بردارد، کل هستی عدم می شود.
رحمت دیگر الهی که تعبیر می شود از آن به رحمت خاصه و رحمت ویژه است. این رحمت برای انسان قرار داده شده است. این سفره برای آدمیان گسترده شده است.
جلوه رحمت خاص در قیامت به کیفیتی است که در روایات آمده است که ابلیس هم به بخشیده شدن خودش طمع کرده و امید دارد. روزه داران تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
راه اتصال به این رحمت ویژه که جز این هم راهی نیست در آیات قرآن مجید بیان شده. خداوند متعال چند واقعیت را بعد از این که انسان وصل به رحمت الهی شد، به انسان وعده می دهد. وعده ای که اصلا تخلف ندارد.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 59:41

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی