display result search
منو
دو نوع عذاب در جهنم

دو نوع عذاب در جهنم

  • 1 تعداد قطعات
  • 4 دقیقه مدت قطعه
  • 178 دریافت شده
سخنرانی کوتاه از آیت الله ضیاء آبادی با موضوع "دو نوع عذاب در جهنم "


جهنمیان دو نوع عذاب دارند. اول عذاب جسمانی که با آتش است. دوم عذاب روحانی مانند سرزنش، نکوهش و مذمت. در جهنم دو نوع توبیخ وجود دارد: یکی مالک دوزخ توبیخ می کند؛ دیگری آن هایی که نگهبانان آتش هستند و جهنمیان را فوج فوج در آتش می ریزند. به جهنمیان گفته می شود: «مگر برای شما هشداردهنده و انذاردهنده نیامده بود؟ مگر انبیا برای هدایت شما نیامده بودند؟»

انسان می تواند از دو راه به آگاهی برسد: یکی از راه عقل که در وجودش است؛ دوم اینکه گوش شنوا داشته باشد.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 4:54

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی