display result search
منو
عوامل برکت در زندگی، جلسه سوم، سال 1395

عوامل برکت در زندگی، جلسه سوم، سال 1395

  • 1 تعداد قطعات
  • 40 دقیقه مدت قطعه
  • 638 دریافت شده
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع عوامل برکت در زندگی، جلسه سوم، سال 1395

اگر در زندگی کسی برکت باشد زندگی آن شخص ارزشمند است وگرنه زندگی بی حاصل وبی خاصیتی خواهد بود.
رحمت خداوند متعال بی نهایت است. چون خدا خودش بی نهایت است،فیض خداوند نیز بی نهایت است. او دائم الفیض است و هرچه ببخشد، بخشش او بیشتر هم می شود.
خدا یک خدایی است که دنبال بهانه می گردد برای رحمت و دستگیری. کسی پنج صفت خدا را باور قوی داشته باشد، زندگی اش عوض می شود. یکی اینکه انسان باور کند خدا دانای مطلق است. یعنی خدا همه چیز را می داند. خدا دارای بی نهایت هم هست. تمام خزائن دست خداست و از آنها هیچ چیز کم نمی آید. خدا توانای بی نهایت هم هست. کسی نمی تواند خدا را عاجز کرده و جلو او را بگیرد. خدا مهربان بی نهایت است. رحمتش و رحیم بودنش بی نهایت است و از هیچکس کینه ندارد. خدا جواد بی نهایت هم هست و بخیل نیست. اگر خدا گاهی چیزی به ما نمی دهد یا دیر می دهد به خاطر مهربانی خداست. به خاطر این است که خدا ما را دوست دارد. معمولا در هیئات دیده اید که خودمانی ها را یا دیرتر غذا می دهند یا اصلا غذایی نمی دهند و جالب است که اینها ناراحت هم نمی شوند و قهر نمی کنند چون خودمانی هستند.
از طرف خدا هیچ گیری برای دادن نیست. سهم هرکس از رحمت بی نهایت خداوند به اندازه ظرف خودش است. اگر ما یک جایی محرومیم این محرومیت ما به خاطر محدودیت ماست.
یکی از چیزهایی که به انسان ظرفیت می دهد این است که انسان قدر آن چیزهایی که خدا به او داده است را بداند تا خدا بیشتر بدهد. اگر نعمت های خدا را شاکر نبودیم، بیچاره می شویم. خدا به گونه ای است که اگر قدردان باشیم، چیزی کم نمی گذارد.
دعای جوشن صغیر را بخوانید.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 40:03

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی