display result search
منو
کنترل ذهن در مسیر تقرّب – جلسه بیستم، سال  1398

کنترل ذهن در مسیر تقرّب – جلسه بیستم، سال 1398

  • 1 تعداد قطعات
  • 48 دقیقه مدت قطعه
  • 106 دریافت شده
سخنرانی حجت الاسلام علیرضا پناهیان با موضوع کنترل ذهن در مسیر تقرّب/ نیاز به یاد خدا برای تمرکز ذهن – جلسه بیستم، سال 1398

یک اصل بسیار اساسی در مراحل رشد و تکامل انسان وجود دارد و آن این است که ما در این مسیر تنها نیستیم و شیطان نقش و حضور فعالی را دارد و مامور است که حواس ما را پرت کند. ما باید مراقبت بکنیم. کسی که دشمن دارد زندگی اش متفاوت است با کسی که در امنیت زندگی می کند.
اینکه گفته می شود ابلیس وسوسه می کند، در واقع تغییراتی است که او در ذهن و توجه ما ایجاد می کند. ابلیس در کار یدی و عمل و قلب ما زیاد نمی تواند موثر باشد.
ابلیس گفت کاری می کنم که کسی خدا را شکر نکند و متوجه نعمات الهی نشوند. انسان را دچار غفلت و عصیان می کنم.
انسان تنهایی نمی تواند کاری انجام داده و خود را تربیت کند. همه کارها باید به کمک خدا باشد. استعانت و کمک گرفتن از حق برای ذهن و توجه یک اصل اساسی است.
روایت می فرماید توجه به خدا اول از جانب خداست، بعدا از جانب شماست.
اگر غفلت پیدا کردیم استغفار کنیم. اگر خواستیم ذکر پیدا کنیم، تمنا کنیم.

• تلاش شیطان برای پرت کردن حواس انسان است
• وسوسه، تغییراتی که شیطان می‌تواند در ذهن ایجاد نماید
• هنگام قرائت قرآن هم نیاز به کمک خدا داریم تا شیطان حواس ما را پرت نکند
• کسی به تنهایی خوب یا بد نمی‌شود
• ما به کمک خدا همیشه و در همه حال نیاز داریم
• برای ذکر خدا، اول خدا باید لطف کند و یاد ما کند
• نهایت یاد و توجه به خدا، ملاقات خدا است
• خدا اگر کسی را دوست داشته باشد، مقدمات یاد خودش را برای بنده‌اش فراهم می‌کند
• با مزه و طعم خدا زندگی کنیم

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 48:39

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی