display result search
منو
بخل و سخاوتمندی

بخل و سخاوتمندی

  • 1 تعداد قطعات
  • 6 دقیقه مدت قطعه
  • 878 دریافت شده
سخنرانی کوتاه از آیت الله مجتهدی تهرانی با موضوع "بخل و سخاوتمندی"

مردم چهار دسته اند: 1. کریم 2. سخی 3. بخیل 4. لئیم

کریم کسی است که دیگران را اطعام می کند؛ در حالی که خودش به آن نیاز دارد. سخی کسی است که هم خودش از ثروتش استفاده می کند، هم آن را به دیگران می دهد. انسان های سخاوتمند به بهشت نزدیک هستند و از آتش جهنم دور هستند. برخی انسان ها بخیل هستند؛ نه خمس و زکات می دهند و نه گرسنه ای را سیر می کند و به فکر همسر و فرزندان خود نیستند و فقط ثروت می اندوزدند. لئیم کسی است که حتی خودش هم از ثروتش بهره نمی برد.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 6:20

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی