display result search
منو
امتحانات الهی

امتحانات الهی

  • 1 تعداد قطعات
  • 29 دقیقه مدت قطعه
  • 240 دریافت شده
سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین ماندگاری با موضوع امتحانات الهی

قرآن با سه تعبیر (ابتلاء و امتحان و فتنه) موضوع امتحان را بیان می کند.
خداوند با دادن و ندادن نعمت ما را امتحان می کند.
اگر نعمتی دهد و ما شکر او را بجا آوریم یا نعمت را زیاد می کند یا خود انسان را بزرگ می کند. اما کفر نعمت سبب نزول عذاب می شود.
خداوند اگر نعمتی ندهد بخاطر حکمت اوست، 3 حکمت وجود دارد:
1 - سبب را نداریم یعنی هنوز قابلیتش را پیدا نکردیم.
2 – تلاش نکردیم.
3 – یک مانعی وجود دارد.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 29:44

مشخصات

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی