display result search
منو
تفسیر آیه 29 سوره بقره - بخش دوم

تفسیر آیه 29 سوره بقره - بخش دوم

  • 1 تعداد قطعات
  • 40 دقیقه مدت قطعه
  • 60 دریافت شده
درس آیت الله جوادی آملی با موضوع تفسیر تفسیر آیه 29 سوره بقره - بخش دوم
- بهره انسان از مخلوقات زمینی و بهره توحیدی از آن ها
- اجازه و راه های تصرف انسان در آسمان وزمین
- آیات دیگر ناظر به اجازه تسخیر انسان
-حرمت تسخیر یک سویه انسان ها

متاسفانه این قسمت از تفسیر آیه الله جوادی پیاده سازی نشده، بنابراین تکست ندارد
موضوع این فایل بیشتر در مورد دامنه اختیار و تصرف انسان در طبیعت است و غایت و هدف تصرف نیز صرف بهره مندی نیست بلکه باید در راستای تعالی انسانی و کمال او باشد.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 40:27

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی