display result search
منو
مدیریت هیجان ها - بخش سوم

مدیریت هیجان ها - بخش سوم

  • 1 تعداد قطعات
  • 15 دقیقه مدت قطعه
  • 222 دریافت شده
سخنرانی حجت الاسلام محمدجواد حاج علی اکبری با موضوع مدیریت هیجان ها - بخش سوم

در میانه ی میدان مبارزه ی عقل و جهل این خود انسان است که راه را انتخاب می کند و درست و غلط را بر می گزیند. نکته ی مهم اینجا شناسایی جبهه ی دشمن است تا مبادا گرفتار آن شویم. دو لشگر قوه ی غضبیه و قوه ی شهویه می تواند گاه ما را در مبارزه پیروز کنند و گاه ما را شکست دهند. این دو نیرو در ما وجود دارند و رفتار ما موجب بروز آنها خواهد شد. قوه ی غضبیه دفع ضرر می کند و قوه ی شهویه منفعت را جذب می نماید.
مدیریت هیجان ها یعنی اینکه ما بتوانیم این نیروها را شناسایی کنیم و در مقابل آنها عکس العمل به موقع نشان دهیم. مدیریت عقل اگر خوب باشد می تواند از بدی ها استفاده ی خوب کند.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 15:08

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی