display result search
منو
مدیریت زمان - بخش سوم

مدیریت زمان - بخش سوم

  • 1 تعداد قطعات
  • 16 دقیقه مدت قطعه
  • 387 دریافت شده
سخنرانی حجت الاسلام محمدجواد حاج علی اکبری با موضوع مدیریت زمان - بخش سوم

گفته شد که برای داشتن یک برنامه ریزی درست چند اصل اساسی وجود دارد که باید آن ها را در نظر گرفت. جامعیت،اعتدال، اولویت، انعطاف و بودجه بندی و توزیع از جمله ی این اصول بود که به آن پرداخته شد.
برنامه ریزی اگر با تمرین بسیار همراه باشد، می تواند به شرایط مطلوب برسد. برنامه نباید غیر واقعی باشد و این موجب اختلال در کار انسان خواهد شد. در متن برنامه باید همه ی نیازها در نظر گرفته شوند و برنامه ی غیر واقعی و سنگین با بی نظمی روبرو خواهند شد.
دو نکته ی مهم که موجب می شود تا برنامه ی انسان به عمل برسد کنترل و مراقبت و محاسبه است. این امور هم کیفیت و هم کمیت برنامه را مورد بررسی قرار می دهند. تشویق نیز در این مرحله بسیار مؤثر است.
امام رضا (ع) می فرمایند که انسان آگاه در زمان درست خود را تشویق یا تنبیه می کند.
شناخت آفت ها نیز بسیار مهم است و موجب می شود تا انسان از آنها دوری کند.
برخی از آفت ها را این طور می توان شمرد :
1. غفلت انسان از ارزش زمان
2. بی حوصلگی یا تنبلی
3. امروز و فردا کردن
4. دوستان بد
5. رودربایستی

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 16:26

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی