display result search
منو
مدیریت زمان - بخش دوم

مدیریت زمان - بخش دوم

  • 1 تعداد قطعات
  • 16 دقیقه مدت قطعه
  • 351 دریافت شده
سخنرانی حجت الاسلام محمدجواد حاج علی اکبری با موضوع مدیریت زمان - بخش دوم

زمان بر ما حاکم و قاهر است و ما هیچ نقشی در گذر آن نداریم. پس خوب است که انسان ها تا می توانند از زمان حال خود بهره ببرند و آخرت خود را بسازند.
امام علی (ع) می فرمایند که عمر انسان مانند بخش های بدن او هستند پس باید برای نجات خود از آنها استفاده کند و هیچ بخشی را از دست ندهد. لحظه ها در گذرند و تا این لحظه نرود، لحظه ی بعد نخواهد آمد. پس مدیریت نقش بسیار مهمی در این امر دارد.
یکی از راههای مدیریت زمان برنامه ریزی است. برنامه ریزی همان اندیشیدن تدبیری برای گذران زندگی است که از چند جهت بررسی می شود:
1. جامعیت
باید به این نکته توجه کنیم که ما باید برنامه ای بریزیم که همه ی حوزه های زندگی ما را در بر بگیرد. پس بهتر است فهرستی تهیه کنیم و هر کاری را در وقت خود انجام دهیم.
2. اعتدال
این مورد به ما می گوید که باید عدل را در همه ی زمینه ها رعایت کنیم.
3. اولویت
با توجه به شرایط و نیازها امور را اولویت بندی کنیم.
4. انعطاف
در برابر حوادثی که از قبل پیش بینی نشده اند، انعطاف داشته و آن را بپذیریم.
5. بودجه بندی و توزیع

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 16:38

مشخصات

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی