display result search
منو
مدیریت زمان - بخش اول

مدیریت زمان - بخش اول

  • 1 تعداد قطعات
  • 15 دقیقه مدت قطعه
  • 522 دریافت شده
سخنرانی حجت الاسلام محمدجواد حاج علی اکبری با موضوع مدیریت زمان - بخش اول

یکی از کلیدهای خوشبختی مدیریت زمان است. مدیریت بر خود و بر هیجان و استعداد ها و از همه مهم تر مدیریت بر زمان است که بر امور دیگر مؤثر است. در سیره ی اولیاء نظم و وقت شناسی دیده می شود و این می تواند رمز پیروزی و موفقیت بسیاری از انسان ها در طول تاریخ باشد.
خداوند خود حاکم بر زمان بوده و ما با گذشت شب و روز و نشانه ها، متوجه تغییرات و گذر زمان می شویم. در بین موجودات انسان با بقیه فرق دارد و او می تواند حیاتی جاودانه را تجربه نماید. حیاتی که انتهایی برای آن قرار داده نشده است.
زمان سه ویژگی دارد. اول اینکه برای انسان بسیار کوتاه است و بعد اینکه با سرعت می گذرد و در نهایت زمان امری وابسته به دنیاست و به نوعی محصول زندگی انسان در دنیا است. اما انسان ها دارای شخصیتی پیچیده هستند که می توانند در همین زمان، شخصیت خود را معماری نمایند و دنیای بعد از مرگ خود را اینجا بسازند.
نوجوانی و اوایل جوانی مهمترین مرحله از زندگی انسان است که با شور و شوق و انرژی فراوان همراه است. اگر انسان در این زمان این ها را در مسیر بندگی خدا به کار برد حتما موفق خواهد شد.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 15:43

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی