display result search
منو
الگوها و راهنمایان دین

الگوها و راهنمایان دین

  • 1 تعداد قطعات
  • 26 دقیقه مدت قطعه
  • 266 دریافت شده
سخنرانی آیت الله سید محمد ضیاء آبادی با موضوع الگوها و راهنمایان دین

از امام صادق (ع) سؤال کردند که پایه ی کار شما بر چه چیز استوار است ؟ امام فرمودند که پایه ی دین ما بر چهار چیز استوار است. یکی از این موارد این است که بدانیم کار ما را هیچ شخص دیگری نمی تواند انجام دهد. یکی از نمونه های روشن برای این مورد این است که انسان تا زمانی که زنده است می تواند کار خیر انجام دهد و پس از مرگ، عمل خیر وارث به اندازه ی اموری که خود فرستاده، نجات دهنده نیست.
پرسیدن این سوالات نشان از زیادی عقل و درک مفاهیم بزرگ دارد. دین داران واقعی در مورد این امور دغدغه دارند تا به نتیجه ی خوب برسند. انسان دین دار هم به دنیا اهمیت می دهد و هم آخرت را می خواهد. پیامبر (ص) نمونه ی کاملی از نوع انسان است. هر کس باید الگویی برای دین خود انتخاب کند و اولیاء و انبیاء الهی می توانند الگوهای درستی برای انسان باشند. خدواند در قرآن می فرماید که انسان های بی دین در قیامت حسرت می خورند که ای کاش در دنیا توشه ای برای آخرت فرستاده بودند اما آن زمان دیگر دیر شده است.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 26:19

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی