display result search
منو
تقوا و قلب سلیم

تقوا و قلب سلیم

  • 1 تعداد قطعات
  • 28 دقیقه مدت قطعه
  • 321 دریافت شده
سخنرانی آیت الله سید محمد ضیاء آبادی با موضوع تقوا و قلب سلیم

انسان ها در طول زندگی خود مفاهیم بسیاری را فرا می گیرند و به کار می بندند، اما شاید هیچ گاه در مورد آن فکر و اندیشه نکنند. یکی از این امور تقوا است. بنا بر آیات قرآن انسان متقی همواره مراقب رفتار خود است. هر عمل خیری، ابتدا به ذهنش خطور می کند و بعد به آن میل پیدا می کند. در مرحله ی بعد در مورد آن تصمیم می گیرد و با اراده به آن عمل می کند. خداوند خریدار چنین قلبی بوده و البته او را در هر مرحله ای مورد امتحان و ابتلا قرار می دهد. عمل به دستورات الهی انسان را در مسیر درست قرار می دهد و بعد از این امور، فراگیری علم نیز کمک فراوانی به انسان خواهد کرد.
مَثَل خدا مانند مَثَل باران است. بارانی که بر همه چیز و همه جا می بارد و این زمین است که می تواند از آن بهره ببرد و یا مانند کویری خشک بماند. برخی از زمین ها حاصلخیزند و با بارش باران باطراوت می شوند. برخی دیگر از زمین ها گودالی هستند که از آب باران پر می شوند و به دیگران نفع می رسانند. اینها خود بهره ای از باران نمی برند. برخی دیگر از بخش های زمین مسطح و سفت هستند و نه تنها خود بهره ای نمی برند، بلکه به دیگران نیز نفعی نمی رسانند. بندگان نیز مانند این زمین ها هستند.
در دنیا آموختن علم بسیار خوب است و علم دین از همه چیز برتر است. علم و عمل باید در کنار هم قرار گیرند تا به ثمر برسند. تقوا موجب می شود تا خداوند انسان را آگاه به علوم دین نماید.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 28:02

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی