display result search
منو
دنیاشناسی - بخش سوم

دنیاشناسی - بخش سوم

  • 1 تعداد قطعات
  • 14 دقیقه مدت قطعه
  • 191 دریافت شده
سخنرانی حجت الاسلام محمدجواد حاج علی اکبری با موضوع دنیاشناسی - بخش سوم

خداوند در قرآن می فرماید که ای رسول دنیا را برای مردم مثال بزن و معرفی کن. دنیا مانند آبی است که از آسمان نازل می کنیم (باران) که همه ی گیاهان به آن انس می گیرند اما تا به رنگ و بویی می رسند به خزان گرفتار می شوند و خشک می گردند.
مطالعه ی دنیا چند مختصات از آن نشان می دهد:
1. بی ثباتی و تحول و تمام شدن دنیا که در همه چیز مشهود است. دنیا مانند عروسی است که دامادهای بسیاری را به بند کشیده است اما طبع او عوض نشده است.
2. بررسی دنیا آشفتگی آن را نشان می دهد و اینکه هر خوبی با بدی همراه است.
3. دنیا برای آرامش و آسایش به وجود نیامده و ذات دنیا با خوشی همراه نیست.
4. اینجا معبر و گذرگاهی برای سرنوشت انسان هاست و انسان ها در اینجا مورد آزمایش و ابتلا قرار می گیرند. سرنوشت جاودانه بودن یا نبودن ما در اینجا مشخص می گردد.
5. دنیا تنها نشانه ای از حیات برین بوده و این بزرگترین کشف بشر است. خداوند در همه ی پدیده های دنیا خود را معرفی کرده و علم ما هر لحظه در حال کشف این امور است. اگر دید انسان این طور باشد خدواند در همه امور و پدیده ها قابل دیدن است.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 14:11

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی