display result search
منو
دنیاشناسی - بخش اول

دنیاشناسی - بخش اول

  • 1 تعداد قطعات
  • 11 دقیقه مدت قطعه
  • 243 دریافت شده
سخنرانی حجت الاسلام محمدجواد حاج علی اکبری با موضوع دنیاشناسی - بخش اول

یکی از کلیدهای خوشبختی این است که انسان بتواند در دنیا موقعیت خود را کشف کرده و خود را بسنجد. پاسخ به این سؤالات دنیاشناسی را شکل می دهد که خدا در قرآن بخش مهمی را به آن اختصاص داده است. دنیا شناسی برای ما ضرورت دارد چرا که :
1. ما در این مقطع حضور کوتاهی در دنیا داریم و با سرعت از آن می گذریم و می رویم. مهم این است که ما از این دنیا چه چیزی به همراه ببریم. ما انسان ها با محیط پیرامون خود انس داریم و طبیعت می تواند همه ی نیازهای جسمانی ما را برآورده کند. به طور طبیعی انسان به رضایتی می رسد که دل کندن از آن سخت است. انسان در این زمان باید روابط خود را مدیریت کند تا بتواند آخرت خود را بسازد.
2. آموزه های دینی ما می گوید که ما مسافریم و تکلیف آینده ی ما اینجا مشخص می شود. دنیا محدودیتی دارد که منشأ همه ی گناهان است. گره خوردن به دنیا با محدود شدن همراه است. نتیجه ی محدودیت بروز صفات بد انسانی مانند حسد، بخل، ظلم و ... است. نقش شیطان در این زمان نباید فراموش شود. چرا که او مدام در حال وسوسه ما انسانهاست. شیطان جاودانگی دنیا را برای ما به تصویر کشید و روح ما را اسیر کرد. ما نیز باید با بهره گیری از دستورات الهی از مسیر شیطان دور شویم تا به مقصد برسیم.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 11:53

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی