display result search
منو
موت اختیاری

موت اختیاری

  • 1 تعداد قطعات
  • 5 دقیقه مدت قطعه
  • 1029 دریافت شده
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع موت اختیاری

آقای احمدی میانجی می گفت که دوست پزشکی داشتیم که بیمار روحانی داشت. او به خاطر بیماری ساده ای در بیمارستان بود اما روزی به دکتر می گوید که مرا حلال کن و بعد از خواندن یک بیت شعر از دنیا می رود.
شخص روحانی دیگری می گوید که زمانی در روستایی منبری داشتم. بعد از اتمام سخنرانی فردی که در آبدارخانه مشغول کار بود بیرون آمد و به کسی که داخل بود گفت سه تا چای برایم بیاور تا بخورم و بمیرم. بعد رو به کسانی که آنجا بودند کرد و گفت اگر سفارشی برای مردگان خود دارید بگویید. دو نفر سفارش هایی کردند و مرد بعد از خوردن چای سوم بلافاصله مُرد.
بعد از دو شب آن دو در خواب مردگان خود را دیدند و مشکلشان حل شد. این همان موت اختیاری است که تنها نصیب بندگان خاص می شود.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 5:51

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی