display result search
منو
بسیجی بودن یک ارزش است

بسیجی بودن یک ارزش است

  • 1 تعداد قطعات
  • 1 دقیقه مدت قطعه
  • 411 دریافت شده
سخنرانی مقام معظم رهبری با موضوع بسیجی بودن یک ارزش است

نکته ای که آن را بارها تکرار کرده ایم امروز هم باید تکرار شود. بسیجی بودن یک ارزش است. آن که در میدان جنگ حضور پیدا کرده و برای دفاع از دین زحمتی را متحمل شده، این برتر است از آن کسی که در میدان جنگ حضور پیدا نکرده.
این ارزش باید در جامعه ما به صورت یک فرهنگ در بیاید. در دستگاه های اداره کننده کشور باید به صورت یک ملاک و اصل در بیاید. بخصوص آن کسانی که در این راه صدمه دیده اند مثل مجروحین و جانبازان عزیز. مثل خانواده های شهدا.
ای بسا جوانان فداکاری که در عنفوان جوانی وارد میدان های دفاع مسلحانه از انقلاب شدند و جوانی شان را در این راه طی کردند. جوان های شانزده هفده ساله ای داشتیم که بهترین روزگار جوانی را در میدان جنگ گذرانیده اند. اینها ستاره های درخشانند. ارزش اینها یک ارزش الهی است. «فضل الله المجاهدین علی القائدین اجرا عظیما». این نص قرآن است. باید کسانی بنشینند چگونگی ارزش گزاری و رسیدن به این ارزش ها را بررسی کنند ببینند چطور می شود این ارزش ها را در جامعه زنده کرد و ملاک عمل قرار داد.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 1:59

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی