display result search
منو
عوامل تنهایی اولیاء خدا

عوامل تنهایی اولیاء خدا

  • 1 تعداد قطعات
  • 33 دقیقه مدت قطعه
  • 785 دریافت شده
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع عوامل تنهایی اولیاء خدا

در بحث عوامل تنهایی اولیاء الهی می توان به چند نکته اشاره کرد :
1. بنا بر روایات تعلقات دنیوی موجب زمین گیر شدن انسان می شود و انسان هایی که در مسیر درست قدم می گذارند باید از همه ی این تعلقات دست بکشند.
2. انسان های خوب همواره اهداف بلندی را در ذهن خود تداعی می کنند و این برای انسان های عادی بسیار سخت است. بی میل شدن نسبت به دنیا برای دنیاطلبان امری نا ممکن است و هر انسانی نمی تواند به این مرتبه برسد.
3. ولی خدا از ابزارهای مقدس برای رسیدن به هدف خود استفاده می کند. او در این امر باید محتاط باشد و به تعبیری دستش بسته است. اما دشمن می تواند از هر وسیله و از هر ابزاری برای رسیدن به هدف خود استفاده کند و این موجب پیروزی ظاهری او می شود. نمونه ی روشن این امر واقعه ی عاشورا است. رابطه ی امام با مردم شبیه رابطه ی خدا با مردم است و رحمت و رأفت با زور و تحمیل نیست. خدا ناز بندگان را می کشد در حالی که به ما نیازی ندارد.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 33:20

مشخصات

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی