display result search
منو
نیاز انسان به مربی اخلاق

نیاز انسان به مربی اخلاق

  • 1 تعداد قطعات
  • 2 دقیقه مدت قطعه
  • 165 دریافت شده
سخنرانی آیت الله حاج آقا مرتضی تهرانی با موضوع نیاز انسان به مربی اخلاق

علت بعثت رسول خدا (ص) کامل کردن اخلاق است و اینکه روح مردم از آلودگی ها پاک شود. علت امامت هم همین است و اخلاق امری بدیهی است. در این میان نیاز انسان به مربی اخلاق بسیار مهم است و به نوعی لازمه ی زندگی اوست.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 2:11

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی