display result search
منو
خطابات قرآن به مومنین - جلسه دوم

خطابات قرآن به مومنین - جلسه دوم

  • 1 تعداد قطعات
  • 29 دقیقه مدت قطعه
  • 921 دریافت شده
سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی با عنوان "خطابات قرآن به مومنین"، جلسه دوم، مسجد اعظم قم، سال 1398

خطابات قرآنی متفاوت هستند. گاهی تعبیر «یا ایها الانسان» و گاهی تعبیر«یا ایها الناس» دارد و این خطاب 20 بار در قرآن کریم آمده است. برخی اوقات خطاب به کفار است - با عبارت «یا ایها الذین کفروا». گاهی خطاب به اهل کتاب است و گاهی هم مشخصاً خطاب به بعضی از ادیان است؛ مانند: «یا ایها الذین هادوا». بعضی اوقات هم خطاب به فرد خاصی شده است؛ مانند: «یا ایها الرسول» و «یا ایها النبی». این ها مجموعه ای از خطابات قرآنی است.

بحث ما خطاب دیگری است. قرآن گاهی خطاب می کند «یا ایها الذین آمنوا» و مؤمنین را مورد خطاب قرار می دهد. در سوره مبارکه بقره آیات 254،266 و 277 سه بار «یا ایها الذین آمنوا» آمده است و هر سه آیه با موضوع انفاق در راه خدا است. قرآن کریم به مؤمنین خطاب می کند: «در راه خدا انفاق کنید» و برای اینکه انفاق آسان تر شود، بلافاصله می فرماید: «انفاق کنید از آنچه که ما به شما داده ایم قبل از اینکه روز قیامت فرا رسد که در آنجا دیگر داد و ستدی در کار نیست.»

در جامعه دینی، ما نسبت به عباداتی که برایمان هزینه دارد سست هستیم - مانند خمس و زکات. هرچند که نسبت به عباداتی که هزینه ای ندارد محکم باشیم - مانند نماز و روزه. پرداخت خمس و زکات فقر را در جامعه ریشه کن می کند و قرآن کریم - برای اینکه ما را برای پرداخت خمس و زکات تشویق کند - می فرماید: انفاق کنید از آنچه که ما به شما روزی داده ایم. اگر علمی دارید، ثروتی دارید، قدرتی دارید، فکری دارید همه از جانب خداوند است و گمان نکنید که از خودتان هست؛ پس، از آنچه که دارید انفاق کنید قبل از اینکه قیامت فرا رسد که در آنجا دیگر داد و ستدی در کار نیست.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 29:53

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی