display result search
منو
دفاع مقدس

دفاع مقدس

  • 1 تعداد قطعات
  • 35 دقیقه مدت قطعه
  • 108 دریافت شده
سخنرانی شهید علی صیاد شیرازی با موضوع دفاع مقدس

در سال های دفاع مقدس هجوم همه جانبه ی دشمنان مشکلات بسیاری را برای ما به وجود آورد و خرمشهر به دست دشمنان افتاد. همچنین آنها به بسیاری از شهرهای جنوب وارد شده و در غرب ایران نیز مرز مهران تصرف شد. تا روزی که بنی صدر به عنوان رئیس جمهور در رأس کار بود کارها دشوارتر پیش می رفت اما با برکناری او پیروزی حاصل شد و در نهایت چنگ به پایان رسید.
به طور کلی دفاع مقدس دارای ویژگی های مادی و معنوی است. در آن زمان گاه سختی ها به آسانی می رسیدند و عکس آن گاه آسانی ها به سختی به پایان می رسیدند. دفاع از دین و حفظ آمادگی در این راه یکی از اساسی ترین اموری است که باید در نظر گرفت.
امام علی (ع) می فرمایند که خداوند پیکار برای دین را بر هر انسان مسلمانی واجب دانسته است و خدا وعده داده که خودش یار و یاور کسانی است که در راه دین می جنگند. بنا بر آیات و روایات دنیا با این امور اصلاح خواهد شد.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 35:20

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی