display result search
منو
گفتاری در مورد پیامبر (صلی الله)

گفتاری در مورد پیامبر (صلی الله)

  • 1 تعداد قطعات
  • 27 دقیقه مدت قطعه
  • 277 دریافت شده
سخنرانی حجت الاسلام حبیب الله فرحزاد با موضوع گفتاری در مورد پیامبر (ص)

صلوات بر پیامبر (ص) و آلش از جمله امور مثبتی است که انسان را به مراتب بالا می رساند و شفاعت پیامبر (ص) را بر او واجب می کند. رسول خدا (ص) شاگردی مانند علی (ع) تربیت کردند که در همه ی جهات بی نظیر است. بنا بر روایات هیچ گاه نمی توان فضایل علی (ع) را نوشت. رسول خدا (ص) همیشه به علی (ع) محبت می کردند و علی (ع) در این مورد بسیار گفته اند. در زمان وحی تنها علی (ع) اجازه داشت تا محرم اسرار باشد و به او اجازه داده شده بود تا وحی رابشنود. تنها تفاوت او با رسول این بود که او هدایت گر نبود. در ماجرای معراج نیز محرم اسرار بود و از همه چیز باخبر بود. یاری علی (ع) به رسول (ص) حتی در شبی که در جای ایشان خوابید تا جان خود را فدا کند نیز زبانزد است. این ماجرا امتحان دشوار بود که هیچ یک از آن خبر نداشتند. آنها با هم وداع کردند و علی (ع) پذیرفت تا سپر بلا برای ایشان باشد. در عین حال او تربیت شده ی شخص رسول خدا (ص) بود و شخصصیت رسول از علی با عظمت تر بود. شخصیت ایشان برای ما غیر قابل فهم است چرا که او دارای پیچیدگی هایی عجیب بود. درخواست عقل زیاد از خدا می تواند بهترین دعا برای ما باشد تا عظمت این امور را درک کنیم. همه ی صفات خوب زاییده ی عقل انسان بوده و بدی ها زاییده ی جهل .
عقل و ایمان و حیا سه هدیه از طرف خداوند برای آدم بود که بوسیله ی جبرئیل رسید. آدم عقل را انتخاب کرد و جبرئیل به حیا و ایمان گفت که بروند اما آنها گفتند که ما لازم و ملزوم عقل هستیم، پس ماندند. عقل کامل در دنیا فقط به رسول خدا (ص) عطا شده است.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 27:20

مشخصات

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی