display result search
منو
اعتقادات و باورهای دینی و نوع نگاه انسان به زندگی - بخش پنجم

اعتقادات و باورهای دینی و نوع نگاه انسان به زندگی - بخش پنجم

  • 1 تعداد قطعات
  • 43 دقیقه مدت قطعه
  • 1850 دریافت شده
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع اعتقادات و باورهای دینی و نوع نگاه انسان به زندگی، سال 1397

اولین خصوصیت و مهم ترین ویژگی نگاه حسینی این است که به این نکته باور داشته باشیم که این ملک و عالم خدایی دارد و خداوند با دست رحمت خود این عالم را اداره و مدیریت می کند. میوه و محصول این نگاه و باور قلبی به مدیریت خداوند، ایجاد حسن ظن به خداوند است و باور این نکته که خداوند هیچ وقت انسان را در این تلاطم روزگار تنها نمی گذارد و راه را برایش روشن و مشخص می کند. در مقابل حسن ظن به خداوند، سوء ظن به خداوند است و کسی که به خداوند سوء ظن داشته باشد در واقع باب ورودی همه خیرات و نیکی ها از سوی خداوند را به سوی خود می بندد. چون امید خیری از جانب خداوند ندارد. سوء ظن، انسانها را افسرده و مضطرب می کند چون هیچ پشتیبانی برای خودش متصور نیست.
اگر انسانی که مرتکب گناه شده بعداً متوجه اشتباه خود شد، خداوند از باب رحمتش او را می بخشد. چون می بیند خود فرد متوجه اشتباه خود شده است. چه بسیار انسانهای گنه کار که در مقابل خداوند، غرور را می شکنند و خجل زده در پیشگاه خداوند قرار می گیرند و این خود در خیلی مواقع باعث ترقی انسان گنه کار می شود. این نتیجه نگاه حسن ظنی به خداست.
به فرمایش اهل بیت، یکی از راههایی که حسن ظن و امیدواری به خداوند ایجاد می کند این است که انسان نعمت ها و الطاف خداوند نسبت به خودش را بشناسد و شمارش کند. و هر چه روح انسان لطیف تر باشد، عنایات خداوند را بیشتر نسبت به خود می بیند. چه بسیاری از نعمت ها اعم از خوابیدن، داشتن حسن لامسه، احساس درد داشتن اینها همه از نعمت های خداوند است.
لیکن انسانی که نعمت های خداوند را در حق خود می شناسد روح شکر و سپاسگزاری خود را نسبت به خداوند زیاد خواهد کرد و این شکر و سپاسگزاری باعث افزایش روزی و نعمت از جانب خداوند خواهد شد و انسانی که نعمت های خداوند نسبت به خود را فراموش کرده و کفران نعمت کند، خداوند نعمت های خود را از این فرد قطع می کند.
امام هادی در برابر یکی از اصحاب خود که از وضع موجود ناراحت بود، سه نعمت را برای ایشان برشمردند که عبارتند از:
1. دادن ایمان به تو و محروم کردن بدنت از آتش
2. دادن سلامتی به تو تا بتوانی عبادت خدا را به جا آوری
3. دادن روحیه قناعت به تو تا از ذلت و خواری نجات پیدا کنی

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 43:38

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی