display result search
منو
حکمت 89 از کتاب نهج البلاغه

حکمت 89 از کتاب نهج البلاغه

  • 1 تعداد قطعات
  • 24 دقیقه مدت قطعه
  • 232 دریافت شده
سخنرانی مرحوم آیت الله علی مشکینی با موضوع حکمت 89 از کتاب نهج البلاغه

حضرت علی (ع) در کتاب نهج البلاغه، حکمت 89 سه فراز حکمت آمیز خود را این گونه بیان می کند:
1. کسی که بین خود و خدا را اصلاح کند، خداوند نیز میان او و مردم را اصلاح می کند.
2. کسی که کار آخرت خود را اصلاح کند، خداوند متکلف است که کار دنیای او را اصلاح کند.
3. کسی که از خود نسبت به خویشتن واعظی دارد، خداوند از خارج نیز حفظ و حراست او را به عهده می گیرد.
انسان موجودی اٌنسی است. و مشتق از انس است و باید رابطه و انس با یک طرفی داشته باشد و به این جهت او را انسان می نامند.
حال ارتباط او می تواند عالم غیب و معنی و خدا باشد. یا رابطه انس او با خویشتن و جنس خود و مردم باشد.
بنابراین ارتباط بین انسان و خدا یک ارتباط فطری است و اگر کسی این انس را ندارد از خویشتن خود بریده است و بر فطرت خویش پرده افکنده است.
لیکن هدف خلقت این بوده که انسان رابطه خود با خدای خویش را قوی کند و در طریق اوامر او باشد و گاهی این ارتباط و انس با خدا با ارتباط و انس با هم نوع خویش در تعارض قرار می گیرد و انسان در این دو راهی باید ارتباط و انس با خداوند را انتخاب کند و از این انتخاب هیچ هراسی و ترسی به خود راه ندهد.
در نتیجه انسان باید ارتباط میان خود و خدای خویش را محکم و اصلاح کند تا خدا نیز رابطه بین شما و مردم و جامعه را اصلاح کند و به شما عزت و بزرگی دهد.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 24:05

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی