display result search
منو
حقیقت و ماهیت صفت توکل و وظیفه انسان برای تحصیل آن و اثرات آن

حقیقت و ماهیت صفت توکل و وظیفه انسان برای تحصیل آن و اثرات آن

  • 1 تعداد قطعات
  • 23 دقیقه مدت قطعه
  • 162 دریافت شده
سخنرانی مرحوم آیت الله علی مشکینی با موضوع حقیقت و ماهیت صفت توکل و وظیفه انسان برای تحصیل آن و اثرات آن

توکل یکی از بهترین و برجسته ترین صفات انسانی است. در قرآن از توکل بسیار یاد شده است. گاهی قرآن بیان دارد که خدا متوکلین را دوست دارد. اگر کسی می خواهد توکل پیدا کند سزاوار این است که توکل بر خداوند پیدا کند.
توکل در دو بخش استعمال می شود. یک در جایی که انسان هدفی و خیری را در نظر دارد می خواهد به آن خیر برسد در این مرحله است که توکل ظهور پیدا می کند. دوم در جایی که قصد دارد از شر و بدی فرار کند، در این مرحله نیز توکل ظاهر می شود.
انسان باید تمام سلسله مراتب، وظایف و مقدمات دنیایی خود را به درستی انجام بدهد و در پایان هدف و مقصود نهایی خود را در خواست خداوند ببیند. پس انسان باید تلاش و کوشش خود را انجام بدهد و هدف را به خداوند واگذار کند.
معنای توکل این است که در پس تلاش و کوشش انسان آنچه که او را به هدف می رساند خداوند و مشیت الهی است. توکل جانشین تلاش و کوشش نیست.
توکل در دفع شر هم این گونه است که باید تمام مقدمات و تلاش خود را در دفع شر و مرض انجام بدهد و در نهایت نتیجه را به خداوند و مشیت او واگذار کند.
اسلام به انسان دستور داده است که در هر قدم و کاری که انجام می دهید بر خداوند توکل کنید. توکل یعنی پیوسته به یاد خداوند بودن است. توکل یعنی بی اعتنایی به خود و هدف را مال خداوند دیدن است و لازمه توکل این است که انسان به سوی گناه کشیده نشود.
حقیقت توکل بنا شده است بر دو چیز: اول مصرف کردن توان و سعی و کوشش تا آنجایی که انسان باید انجام وظیفه کند. دوم توکل و اتکا و دل گرمی به خداوند که باید او اراده کند و مشیت کند تا هدف انسان حاصل گردد.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 23:53

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی