display result search
منو
جایگاه جهاد اکبر و جهاد اصغر

جایگاه جهاد اکبر و جهاد اصغر

  • 1 تعداد قطعات
  • 23 دقیقه مدت قطعه
  • 237 دریافت شده
سخنرانی مرحوم آیت الله علی مشکینی با موضوع جایگاه جهاد اکبر و جهاد اصغر

بر طبق کلام پیامبر دو گونه جهاد برای انسان وجود دارد. جهاد اصغر، جهاد اکبر
در تفاوت های بین جهاد اصغر و اکبر باید گفت که جهاد اصغر محدود به زمان و مکان خاص است. اما در جهاد اکبر که در میان روح، نفس و درون انسان است هیچ گونه محدودیت زمانی و مکانی وجود ندارد و همیشه انسان در حال این جنگ و نزاع در درون خویش است. این جنگ درون از همان زمان تکلیف شروع شده و تا زمانی که انسان روح از بدنش جدا بشود ادامه دارد.
هر جا و مکانی که انسان در آن زندگی می کند، جهاد اکبری در آنجا برقرار است.
انسان برای پیروزی در این معرکه و جهاد اکبر باید به خدای خویش توکل کند و از او استمداد بگیرد، و باید راه و رسمی را برود که خدای متعال برای ما در نظر گرفته است.
اگر انسان در این جنگ و جهاد اکبر پیروز شد، و توانست عقل را حاکم بر نفس و هوای نفسانی و شهوانی خود کند، یک درجه در انسانیت ترقی کرده و انسان هر قدم و هر کاری که در جهت مهار نفس و ترک گناه خود انجام بدهد به تکامل انسانیت خود نزدیک خواهد شد. اگر انسانی توانست در جنگ و جهاد داخلی و اکبر بر نفس خود پیروز شود، این خود مقدمه پیروزی بر جنگ های ظاهری، کوچک و جهاد اصغر است. اگر چه هم در ظاهر شکست بخورد اما برای این انسان، شکست معنایی ندارد. و او به انجام تکلیف خود عمل کرده است و نتیجه برای او اهمیتی ندارد.
تمام پیروزی های خارجی و دنیوی انسان در جنبه های مختلف فقط رهین این است که نیروی ایمان بر شهوات انسان پیروز بشود.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 23:00

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی