display result search
منو
رابطه متقابل خداوند و انسان

رابطه متقابل خداوند و انسان

  • 1 تعداد قطعات
  • 25 دقیقه مدت قطعه
  • 167 دریافت شده
سخنرانی مرحوم آیت الله علی مشکینی با موضوع رابطه متقابل خداوند و انسان

خداوند در سوره نور آیه 37، خصوصیات و ویژگی های انسان بزرگ را بیان کرده و می فرمایند مردانی هستند که با این که در دنیا به کار تجارت مشغول هستند اما هیچ کدام از این امور دنیوی باعث نمی شود که از یاد خداوند غافل بشوند.
انسانی که همیشه به یاد خداوند است و در کارها او را در نظر دارد، نتیجه اش این می شود که خداوند هم در عالم دیگر و هم در قیامت به یاد او است. انسانی که همیشه مواظب ذکر خداوند و یاد خداوند است، هیچ وقت نیز خداوند از یاد او غافل نمی شود و ذکر او در عالم بالا از یاد نمی رود و از او به بزرگی و عظمت یاد می شود.
انسان باید در جوانی و در حالت و اوقات خوشی به یاد خداوند باشد تا خداوند نیز در حالت ناراحتی و مصیبت به یادش باشد. و انسان کامل، انسانی است که خداوند همیشه در یاد و فکر او باشد.
آنچنان خداوند باید در یاد و فکر ما باشد که وقتی امکان انجام گناه پیش آمد، ما ترک گناه کنیم و این یاد همچون افساری بر اعضا و جوارح انسان باشد و انسان را از انجام گناه باز دارد.
از روش هایی که خداوند، بنده را به سوی خود می کشاند و او را به سمت خودش سوق می دهد، با گرفتاری ها، حوادث ناراحت کننده و حتی با خواب است!
هرحادثه ای که برای انسان در دنیا رخ می دهد، باید با نگاه تذکر از سوی خداوند به آن نگاه کرد. مصیبتها برای انسان حکم کفاره گناهان او را دارد.
در روایتی آمده است که سه صفت است که مسلمانها نمی توانند به درستی از عهده و انجام او برآیند.
1. مومنان در اموال دنیا با همدیگر آنچنان مواسات نشان بدهند که همه اموال مال همه مسلمین باشد. و نیاز دیگران را بیش از نیاز خود ببیند.
2. آنچه که برای خود مراعات می کند برای دیگران را نیز مراعات کند.
3. انسان همیشه در یاد خداوند باشد.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 25:31

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی