display result search
منو
راههای شناخت خداوند

راههای شناخت خداوند

  • 1 تعداد قطعات
  • 25 دقیقه مدت قطعه
  • 319 دریافت شده
سخنرانی مرحوم آیت الله علی مشکینی با موضوع راههای شناخت خداوند

مهمترین شریعت در همه ادیان مختلف که نسبت به آن اهمیت بسزا داده اند، مسئله شناخت خداوند، کیفیت ایجاد رابطه بشر با خداوند و کیفیت تقویت این رابطه است.
با استفاده و کمک از فرمایشات ائمه و آیات و روایات پی به این مسئله می بریم که برای شناخت خداوند دو راه وجود دارد:
برخی خداوند را می شناسند و پیدا می کنند و با چشم دل می بینند و از شناخت اوست که پی به مخلوقات خداوند می برند و این دلیل، ضمنی است یعنی از علت، پی به معلول بردن و این درجه و شناخت برای بزرگان و صالحین و اولیاء و انبیاء و راهی صعب العبور است.
دو نوع حجاب بین انسان و خداوند وجود دارد. یک حجاب نور و یک حجاب ظلم. هوای نفس، گناهان انسان، کردار ناشایست، اندیشه های ناصواب انسان و علاقه های انسان به خواب و خوراک جزء حجاب های ظلمت به حساب می آید. کارهای حلال، افکار سالم و حتی غذاهای حلال هم جزء حجاب های نور انسان است. که این دو نوع حجاب هم برای رسیدن به خدا باید از بین برود.
راه دوم شناخت خدا دلیل عینی است با این تعریف که از آثار عینی و مخلوقات پی به وجود خداوند می بریم. و قرآن همیشه انسان را به این نوع شناخت ترغیب می کند. از جمله این آثار می توان به نظم، زیبایی، کیفیت و چگونگی جهان، سیارات، خورشید و ماه اشاره کرد. و در این مخلوقات آثار و نشانه هایی است که انسان را به سوی خدا هدایت می کند.
مهم ترین عبادت ابوذر، تفکر و فکر کردن بود. و شناخت این آثار و نشانه ها برای انسان مسئولیتهایی را ایجاد می کند.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 25:42

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی