display result search
منو
حقیقت و هدف نزول قرآن

حقیقت و هدف نزول قرآن

  • 1 تعداد قطعات
  • 26 دقیقه مدت قطعه
  • 117 دریافت شده
سخنرانی مرحوم آیت الله مشکینی با موضوع حقیقت و هدف نزول قرآن

حرمت و حرام به معنای چیزی است که خیلی معزز و محترم است. بیت الله الحرام به معنی این است که این بیت محترم است و هتک حرمت آن جایز نیست. خداوند در دنیا سه چیز را مشخص کرده که دارای احترام است و هتک حرمت آنها جایز نیست.
1. کتاب قرآن که حکم، حکمت و نور است.
2. خانه خداوند که مورد توجه مردم است.
3. اولاد پیامبر و مسئله ولایت است.
دین تقریباً در این سه مورد خلاصه شده است. مراد از کتاب در اینجا، قرآن مجید است. انشاء خود پروردگار است. کتاب قرآن مراحلی را پیموده تا به انسان رسیده است. قرآن از علم ازلی الهی در مرحله اول، تنزل کرده و نزول پیدا کرده و در قلم نازل شده است. قلم موجودی است زنده و تمام موجودات عالم بالا و تمام موجودات ماورا دنیا همه زنده هستند. در مرحله دوم، قرآن از قلم تنزل پیدا کرده و وارد لوح شده است. لوح حامل کتاب الله شد. مرحله سوم کتاب قرآن از لوح هم تنزل پیدا کرده و به مغز و فکر فرشتگان و به طور خاص جبرئیل وارد شده است. در مرحله چهارم این کتاب از زبان مبارک جبرئیل بر قلب پیامبر خدا نازل شد. در مرحله پنجم این کتاب الهی از قلب پیامبر خدا به وسیله زبان آن حضرت بر دلها و فکر امت وارد شد. این قرآن پس از آنی که به جامعه رسید حٌفاظ پیدا کرد. عمده مرحله، مرحله ششم است که از مرحله تصور و علم و حفظ، معانی، معارف و احکام قرآن در جامعه پیدا و اجرا و عملی بشود. این مهم ترین مرحله است. و این کتاب الهی از اذهان وارد به مرحله عمل بشود. لیکن هنوز هدف اصلی قرآن درجامعه پیدا نشده است.
خداوند دو گونه اراده است. اراده تشریعی که آن هم امر و نهی پروردگار است. و از مردم خواسته که واجبات خود را به کمال و تمام انجام بدهند و محرمات را به کمال و تمام ترک کنند و اراده دیگر اراده تکوینی است.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 26:25

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی