display result search
منو
سکوت سبب زیادی فکر

سکوت سبب زیادی فکر

  • 1 تعداد قطعات
  • 27 دقیقه مدت قطعه
  • 656 دریافت شده
سخنرانی حجت الاسلام سید حسین حسینی قمی با موضوع سکوت، سبب زیادی فکر

امیرمومنان علی علیه السلام در فرمایشی به بیان حکمتهایی که برای انسان ارزشمند است می پردازد که به دو مورد آن اشاره می کنیم.
الف) سکوت زیاد باعث هیبت و بزرگی انسان می شود.
امیر مومنان در بیان ویژگی های سکوت کردن می فرماید که سکوت، جهل و نادانی انسان را مخفی نگه می دارد.
امام صادق (ع) در خصوص سکوت می فرمایند که: بالاترین عبادت دو چیز است: سکوت و پیاده خانه خدا رفتن.
امیر مومنان (ع) درباره ویژگی سکوت کردن این گونه می فرمایند که: اگر متوجه شدید کسی زیاد سکوت می کند، به او نزدیک شوید، با او رابطه برقرار کنید زیرا حرفهایش حکمت است، در مقابل اگر متوجه شدید انسان هر چه از دهانش در آمد، می گوید و حرفهای ناجور می زند، بدانید آن شخص تربیت یافته شیطان است.
و در ادامه می فرماید کسی که زیاد صحبت می کند اشتباهاتش هم زیاد می شود و کسی که اشتباهاتش زیاد شد، حیاء او کم می شود و کسی که حیائش کم شد، ورع او کم می شود و کسی هم که ورع آن کم شد دلش می میرد.
در حدیثی دیگر از امیر المومنین نقل شده که ایشان فرمودند: سکوتت را زیاد کن، فکرت نورانی می شود.
ب) با انصاف بودن دوستان انسان را زیاد می کند. انسان باید در همه مراحل و ابعاد زندگی خود انصاف را رعایت کند از جمله در زندگی شخصی، در رابطه با دوستان، در تجارت و معامله کردن.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 27:21

مشخصات

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی