display result search
منو
شیوه متلاشی کردن خانواده

شیوه متلاشی کردن خانواده

  • 1 تعداد قطعات
  • 62 دقیقه مدت قطعه
  • 81 دریافت شده
سخنرانی استاد حسن رحیم‌پور ازغدی با موضوع «شیوه متلاشی کردن خانواده»، سال 1401

مبحث مادر از مباحث مهم در همه دوران ها و از مسائل مهم جامعه جهانی و از جمله جامعه ما است. در دهه چهل و پنجاه که اوج قدرت ظاهری حاکمیت وابسته به غرب در ایران بود، یک رژیم دیکتاتور سلطنتی ارثی ارتجاعی با ایدئولوژی شبه مدرن در جهت فروپاشی این جامعه و ارزش های فرهنگی و انسانی در این سرزمین تلاش می کرد و پروژه های ده ها هزار مستشار آمریکایی، انگیلیسی و صهیونیست و اسرائیلی را که بر ایران حاکم بودند و در ایران بر تهران و شهرستان ها و کل نهادهای حاکمیتی سرپرستی می کردند اجرا می کردند. در این شرایط سخت سیاسی فرهنگی متفکران و اندیشمندان و عالمانی دست از اسلام و تشیع بر نداشتند و در غربت به مصاف و نبرد با ایدئولوژی های ضد بشری آنها رفتند و در برابر آنها ایستادند و توضیح دادند که چگونه در صورت ترک سنت های مترقی اسلامی ایرانی و منحل شدن در ایدئولوژی وارداتی، انسان، تنها می شود و خانواده، چگونه فرو می پاشد و روابط لطیف انسانی چگونه با شعارهای شبه روشنفکری زیر ضربه قرار می گیرد و به حاشیه می رود و جامعه دیگر جامعه نخواهد بود. افراد آن جامعه، از خانواده بیرون می آیند و از آن فاصله می گیرند. همه به لحاظ فیزیکی درون جامعه هستند ولی همه به لحاظ انسانی بیرون از جامعه هستند.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 62:39

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی