display result search
منو
شاه کلیدها

شاه کلیدها

  • 1 تعداد قطعات
  • 4 دقیقه مدت قطعه
  • 1738 دریافت شده
سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع شاه کلیدها

در دین ما اعمالی وجود دارند که مانند شاه کلید عمل می کنند. نماز یکی از این اعمال است که انسان را از بسیاری از خطاها دور نگه می دارد. اگر انسان ها در مسیر شناخت خود و دوری از بدی ها، تنها بودند هیچ گاه نمی توانستند راه خود را پیدا کنند.
دستگاه امام حسین (ع) نیز یکی از این شاه کلیدهاست که انسان ها را نجات می دهد.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 4:27

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی