display result search
منو
گفتاری در مورد قنوت نماز عید قربان

گفتاری در مورد قنوت نماز عید قربان

  • 1 تعداد قطعات
  • 27 دقیقه مدت قطعه
  • 51 دریافت شده
سخنرانی حجت الاسلام حبیب الله فرحزاد با موضوع گفتاری در مورد قنوت نماز عید قربان

عید قربان نیز مانند دیگر اعیاد مسلمانان آداب و اصولی دارد که برخی از آنها با هم مشترک هستند. اما برخی آداب مانند قربانی کردن فقط و فقط خاص عید قربان است. یکی دیگر از اعمال عید قربان، خواندن نماز آن است که انسان در قنوت این نماز درخواست های خود را بیان می نماید. در قنوت این نماز بعد از مدح و ستایش خدواند، او را قسم می دهیم که ما را وارد خیراتی کند که پیامبر (ص) در آن بوده است. این والاترین مفهوم است و چون به صورت جمعی و نُه بار و در حالت قنوت بیان می شود بسیار تأثیرگذار است.
یکی از اموری که موجب شد تا ابراهیم (ع) خلیل الله شود این بود که او بسیار بر محمد و آلش درود می فرستاد و بسیار سجده می کرد و سجده نزدیک ترین حالت انسان به خداوند است. سفره داری و مهمان نوازی یکی دیگر از ویژگی های بارز ابراهیم بود و اطعام مردم نیازمند او رابه خدا نزدیک تر می کرد. مهمان نوازی به قدری ارزشمند است که گناه را از میان می برد و بلاها را از خانه دور می کند، حتی اگر مهمان کافر باشد.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 27:39

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی