display result search
منو
اتحاد مردم

اتحاد مردم

  • 1 تعداد قطعات
  • 2 دقیقه مدت قطعه
  • 39 دریافت شده
سخنرانی شهید آیت الله مهدی شاه آبادی با موضوع اتحاد مردم

ما بعد از پیروزی انقلاب بیشترین شکنجه ها را از دژخیمان کشیدیم و همین سختی ها ما را به هوش آورد و متوجه کرد. هوشیاری همواره بعد از آگاهی اتفاق می افتد. مردم ما ایثارگر شدند و اتحاد در گوشه و کنار کشور به چشم می خورد. اتحاد رمز پیروزی هر ملتی است که به خداوند اتکا کنند و با داشتن رهبری اصلح، به سوی هدف پیش بروند.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 2:16

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی