display result search
منو
اخلاق نیکو (بخش دوم) - ویژه ی ماه رمضان

اخلاق نیکو (بخش دوم) - ویژه ی ماه رمضان

  • 1 تعداد قطعات
  • 33 دقیقه مدت قطعه
  • 670 دریافت شده
سخنرانی حجت الاسلام سید حسین هاشمی نژاد با موضوع اخلاق نیکو (بخش دوم) - ویژه ی ماه رمضان

علمای علم اخلاق معتقدند که خلق و خوی بد قابل تغییر است اما عده ای معتقد به این امر نیستند. این افراد می گویند که ذات انسان اگر بد باشد امکان ندارد که محیط و روابط بتوانند او را تغییر دهند. اما نکته اینجاست که اگر اخلاق انسانی قابل تغییر نبود، آمدن انبیاء و اولیاء الهی برای تغییر شیوه ی زندگی انسان ها امری بیهوده بود. رسول خدا (ص) صاحب خلق عظیم بودند و این قابلیت را داشتند تا انسان های بسیاری را تربیت کرده و به راه صحیح راهنمایی کنند. روزی شخصی از ایشان پرسید که دین را برایش تعریف کند و ایشان در پاسخ فرمودند که دین چیزی جز حسن خلق نیست و این جواب را بارها بیان نمودند. همه ی اصول اسلام به انسان گوشزد می کند که باید مالک نفس خود باشد و نفس خود را در هر شرایطی مدیریت کند. اگر پیامبر (ص) این ویژگی را نداشتند هیچ گاه نمی توانستند در امر نبوت و پیام رسانی موفق شوند.
گفتار لقمان مشهور به نصایح لقمان بهترین نمونه برای آموزش اخلاق است. او در بسیاری از این نصایح خوب و بد اعمال انسان را بیان کرده و خلق بد را مذموم دانسته است. بدخلقی نشانی از بیماری های حیوانی دارد و در دین ما به خوش خلقی سفارش شده است. در سوره ی بقره خداوند با موسی صحبت می کند و در این مورد تذکر می دهد و سفارش می کند که در هنگام صحبت و همشینی با دیگران ادب را رعایت کنید. برخورد خوب و قول لَیّن می تواند انسان بد و حتی دشمنان را تغییر دهد. بدی ها با نیکی ها دفع خواهند شد.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 33:04

مشخصات

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی