display result search
منو
اخلاق نیکو (بخش چهارم) - ویژه ی ماه رمضان

اخلاق نیکو (بخش چهارم) - ویژه ی ماه رمضان

  • 1 تعداد قطعات
  • 31 دقیقه مدت قطعه
  • 465 دریافت شده
سخنرانی حجت الاسلام سید حسین هاشمی نژاد با موضوع اخلاق نیکو (بخش چهارم) - ویژه ی ماه رمضان

رسول خدا (ص) بر خلق خوب تسلط داشتند. ویژگی های خلقی ایشان در کتب روایی ما بیان شده است که به برکت آن توانست قلوب مردم را به خود جذب کند و دل ها را به طرف خود ببرد و اسلام را به تعالی برساند. انس ابن مالک خادم رسول الله (ص) در مورد ایشان می گوید که اکثر دعاهای او این بود که در دنیا و آخرت به ما حسنه بده و ما را از عذاب آخرت دور بدار.
ایشان از پنج چیز به خدا پناه می بردند و این ها را برای بشر بسیار خطرناک می دانستند :
1. ترس
2. بخل
یکی از صفات بدی که خداوند از آن بیزار است همین بخل است. ایشان در این باره می فرمودند که جوانی که در دریای گناه غرق باشد نزد خدا عزیز تر از پیری است که در عین عبادت درست بخیل بوده و دیگران را با بخل خود آزرده کند.
3. عمر بد
رسول الله (ص) می فرمودند که چیزی گرانقدرتر از عمر در این دنیا وجود ندارد. یکی از نمادهای خسران عمر مثال همان یخ فروشی است که اگر لحظه ای در کار فروش یخ تعلل کند سرمایه اش از بین خواهد رفت. عمری که در آن عبادت نباشد و سودی به کسی نرسیده باشد فایده ای ندارد.
4. وسوسه های نفس
5. عذاب قبر
عذاب قبر برای انسان بسیار سنگین است اما خلق نیکو می تواند انسان را از این عذاب برهاند.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 31:50

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی