display result search
منو
اخلاق نیکو (بخش سوم) - ویژه ی ماه رمضان

اخلاق نیکو (بخش سوم) - ویژه ی ماه رمضان

  • 1 تعداد قطعات
  • 30 دقیقه مدت قطعه
  • 485 دریافت شده
سخنرانی حجت الاسلام سید حسین هاشمی نژاد با موضوع اخلاق نیکو (بخش سوم) - ویژه ی ماه رمضان

فردی که صاحب خلق عظیم باشد می تواند دیگران را به این امر ترغیب کرده و در کار خود موفق باشد. او می تواند مأمور خوبی برای تزکیه ی انسان ها شده و آنان را هدایت کند.
ابن عباس خادم رسول خدا (ص) بود که همواره از ایشان به خوبی یاد می کرد. به بیان ابن عباس، رسول خدا (ص) انسانی بخشنده بود و هیچ گاه کسی را نیازرد. چرا که اعتقاد داشت آزردن دیگران اثرات بدی در زندگی انسان دارد.
خلق و خوی خوب خصوصا در رابطه با خانواده و همسر بسیار سفارش شده است. رسول خدا (ص) سکوتی طولانی مدت داشت و فقط در هنگام ضرورت صحبت می کرد. در حال عصبانیت و شادی جز حق چیزی نمی گفت و از کسانی که بد خلق و بد دهان بودند دوری می کرد. بدگویی از دیگران نزد ایشان ممنوع بود و این در مورد دشمنان ایشان نیز صدق می کرد. حیا یکی دیگر از ویژگی های رسول الله (ص) بود. ایشان رعایت احترام بزرگترها را واجب دانسته و بر آن تأکید داشتند. آخرین سفارش ایشان در زمان رحلت، نماز بود و بعد از آن به مدارا کردن با زیردستان سفارش می کردند. پذیرش ولایت علی (ع) از دیگر سفارشات مهم رسول الله (ص) در زمان وفات بود.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 30:59

مشخصات

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی