display result search
منو
آثار و برکات نماز و عواقب ترک آن

آثار و برکات نماز و عواقب ترک آن

  • 1 تعداد قطعات
  • 36 دقیقه مدت قطعه
  • 475 دریافت شده
سخنرانی حجت الاسلام سید حسین مومنی با موضوع آثار و برکات نماز و عواقب ترک آن

کسانی که نماز را ترک می کنند و به نماز بی اعتنایی می کنند در حقیقت از بندگی خدا فاصله می گیرند، و انسانی که از بندگی خدا فاصله بگیرد مثل کسی است که در حال افتادن از طرف آسمان به زمین است. افرادی که اهل نماز نیستند درون و روان این افراد، دائماً در حال اضطراب و استرس است.
یکی از گناهان کبیره که از زبان امام رضا (ع) بیان شده است، گناه انسانی است که از روی عمد نماز نمی خواند. خواندن نماز قضا، تکلیف خواندن نماز را از انسان ساقط می کند، اما آثار نماز اول وقت است که انسان می تواند به وسیله آن بر هوای نفس خود پیروز شود.
والدین باید با زبان نرم و با ملایمت، فرزندان خود را نسبت به انجام فریضه نماز تشویق کنند و از اصرار بی مورد پرهیز کنند.
رسول گرامی اسلام در روایتی فرمودند: انسانی که عمداً نماز نخواند مورد لعن خداوند است. و در کتابهای تورات، انجیل و قرآن بر کسانی که ترک نماز بکنند، لعنت فرستاده شده است.
عبد به انسانی گفته می شود که نسبت به نماز اعتنا و توجه داشته باشد و مشرک کسی است که نسبت به نماز بی اعتنا باشد و آن را ترک کند و پرستش خداوند از انجام فریضه نماز شروع می شود.
سفارش شده است که بعد از آن که نماز یومیه برای انسان ملکه شد باید در انجام نماز مستحبی کوشا باشد. در میان نمازهای مستحبی، آن نمازی که از درجه و رتبه بالایی برخوردار است، نماز نافله است. و در میان نافله ها، نماز شب است از اهمیت بالایی برخوردار است. خواندن نماز شب چهره انسان را نورانی می کند.
برکات نماز شب عبارتند از توسعه رزق، برکت در کار، نورانی کردن چهره.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 36:13

مشخصات

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی