display result search
منو
زندگی پس از زندگی - رشته به رشته، مو به مو

زندگی پس از زندگی - رشته به رشته، مو به مو

  • 1 تعداد قطعات
  • 67 دقیقه مدت قطعه
  • 104 دریافت شده
قسمت پانزدهم از سری چهارم برنامه زندگی پس از زندگی؛ تجربه گر: خانم اعظم فکریان از شهر کاشان

«زندگی پس از زندگی» برنامه ای متفاوت درباره مرگ و عالم ماوراء است؛ روایت افرادی که در تجربه ی نزدیک به مرگ، بصورت موقت از کالبد جسم خارج شده و عالم برزخ را درک کرده و بازگشتند. مخاطبان در این برنامه، مهمان روایت های شگفت انگیز تجربه گران از عالم غیب می‌شوند.

در این قسمت روایت تجربه ی نزدیک به مرگ خانم اعظم فکریان را می شنویم:
چندسال قالی بافی در کارگاه فرش ستاد بازسازی عتبات عالیات در کاشان
پیدا شدن مشکلات متعدد در زندگی و ناراحتی عصبی
بیرون کردن مستاجر با نقشه فرزندان و درگیری با مادر بخاطر این موضوع
خواندن شهادتین و خوردن قرص و محلول وایتکس به قصد خودکشی
جدا شدن موقت روح از بدن و مشاهده تلاش تیم پزشکی در اتاق احیای بیمارستان و همزمان دیدن خواهر و فرزند در بیرون اتاق و مشاهده پیرمردی که در اورژانس دچار ایست قلبی شده بود و در حال شوک دادن به او بودند
همراه شدن با جسم در بخش های دیالیز و اتاق عمل و آی سی یو
مشاهده زنی که در آی سی یو از دنیا رفت و روح او خیلی عادی از تخت بلند شد و از آنجا خارج شد و جوانی که کنار جسم او گریه می کرد
دنبال روح آن زن وارد اتاقی شدن که پرهای بسیار زیبایی به دیوارهای آن بود
از آن اتاق بیرون آمدن و خود را در خانه مادر یافتن که مادر بسیار بی قرار و گریان بود و مستاجرش او را دلداری می داد
از کنار مادر توسط دو نفر کشانده شدن به محیطی که شبیه بیابانی داغ بود و شنیدن صدای وحشتناکی از دور و احساس تشنگی زیادی که امان را بریده بود
دیدن روح عمه در آن بیابان که چادری گلدار پوشیده و برای من گریه می کرد و ناراحت بود
ملاقات با آقای بلندقامتی که چهره اش دیده نمی شد و التماس به او برای آب و اشاره دست ایشان و دیدن نهر آب زلالی که دور و دورتر می شد
مجدد متوجه عمه شدن و اینکه پشت سر او فضایی سرسبز و نهری زلال قرار دارد و دیدن آن هم بر تشنگی اضافه می کرد و خارهای بیابان مانع رسیدن به آن نهر زلال می شد و التماس مجدد به آن آقا
اشاره مجدد دست آن آقا و دیدن چیزی شبیه گردباد که بصورت افقی بود و نزدیک می شد و ناگهان مرا به داخل خود کشید و با سرعتی بسیار زیاد به سمت بالا اوج گرفتم و در انتهای آن با دردی بسیار زیادتر از خرد شدن همه استخوان های بدن به جسم برگشتم

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 67:43

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی