display result search
منو
قیامت- بخش نهم

قیامت- بخش نهم

  • 2 تعداد قطعات
  • 36 دقیقه مدت قطعه
  • 60 دریافت شده
سخنرانی آیت الله حسین انصاریان با عنوان "قیامت"، بخش نهم، سال1402

ارتباط ارواح مُردگان در برزخ با اهل دنیا قطع نیست و پاداش کارهای خیری که به نیابت از آنان انجام می شود، به ایشان می رسد.
مُراد از "قبر" که در برخی روایات آمده، گودال حفر شده ای که اجساد را در بر می گیرد نیست؛ بلکه مراد از قبر، جهان برزخ است که بین دنیا و آخرت قرار دارد.
امام صادق علیه السّلام می فرماید: "نماز و روزه و حج و صدقه و نیکی و دعا در قبر میّت، داخل می گردد و پاداش این اعمال، هم برای کسانی که آنها را انجام می دهند و هم برای میّت، نوشته خواهد شد."

قطعات

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی