display result search
منو
پرسشگری در اسلام- بخش چهارم

پرسشگری در اسلام- بخش چهارم

  • 2 تعداد قطعات
  • 39 دقیقه مدت قطعه
  • 54 دریافت شده
سخنرانی آیت الله حسین انصاریان با عنوان "پرسشگری در اسلام"، بخش چهارم، سال1402

معصومین علیهم السّلام با پاسخ دادن به پرسش های مردم، باعث رشد عقل و دانایی آنان شدند. عقل، مهمترین امتیاز انسان نسبت به سایر موجودات و وسیله ی درک حقایق دنیا و آخرت است.
جهل و نادانی، بزرگترین دشمن عقل است و باید با پرسیدن و یاد گرفتن، جهل را برطرف کرد تا عقل، نابود نشود. ابوجهل و ابولهب با اینکه دو عموی پیامبر بودند، به خاطر جهل و دنیاپرستی، عقل خود را نابود کردند و به خُسران ابدی، دچار شدند.
اگر انسان اهل تعقّل نباشد، نسبت به سختی های احتضار، برزخ و قیامت، غافل خواهد بود. در آیه ی 46 سوره ی "غافِر" درباره ی عذاب آل فرعون در برزخ و قیامت، آمده است: "عذابشان آتش است که صبح و شام بر آنها عرضه می شود، و روزی که قیامت بر پا شود، ندا رسد: فرعونیان را در سخت ترین عذاب در آورید."

قطعات

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی