display result search
منو
آخرین گام رهایی، جلسه یازدهم

آخرین گام رهایی، جلسه یازدهم

 • 1 تعداد قطعات
 • 70 دقیقه مدت قطعه
 • 101 دریافت شده
سخنرانی حجت الاسلام علیرضا پناهیان با موضوع "آخرین گام رهایی"، جلسه یازدهم، سال 1402


اگر می‌خواهیم از ظلم نفس و بدی‌های خودمان رها شویم، جز در زندگی جمعی این مقصود حاصل نمی‌شود. من به تنهایی نمی‌توانم خودم را بسازم باید تو جامعه و ارتباطات قرار بگیرم تا ساخته شوم. کسی که در جامعه نمی‌رود صورت مسئله اصلاح نفس خودش را پاک کرده است و راه به جایی نمی‌برد. کسی که در جمع مومنانه قرار می‌گیرد تازه ورزش روحی و فکری‌اش آغاز می‌شود و معنویاتش شکوفا می‌شود. خدا می‌خواهد ما را به اوج رهایی و آزادی برساند. قرار گرفتن در جمع مومنانه آغاز طی کردن پله‌های ترقی به سمت خداست. الگوی نهایی این کارخانه این است که همه باشند ولی جزئیاتش مهم نیست. خدا می‌خواهد ما همه خدا شویم لذا باید شئون خدایی شدن را داشته باشیم تا خدایی شویم. ولایت همه ما را به ولایت می‌رساند.
امیرالمومنین بر ما یک جور دلی است و ما هم بر یکدیگر یک جور دیگر ولی هستیم. اولیای خدا نمی‌خواهند ما در این سطح نگه داشته شویم. خدا می‌خواهد همه ما را در مسئولیت داشتن نسبت به همدیگر امتحان کند .داشتن احساس مسئولیت نسبت به جامعه خیلی با اهمیت است. ما نمی‌توانیم سرتاسر جاذبه باشیم، جاذبه و دافعه در وجود ما با هم هست. آزادی فکری داشتن برای انسان خیلی با اهمیت است و خدا می‌خواهد انسان را به اوج رهایی برساند. انسان خلیفه الله و جایگزین خدا روی زمین است. زندگی جمعی مومنین در مسجد بر یکدیگر اثر می گذارد. مردم سالاری دینی به این معنی است که مردم سالار امور خودشان باشند در همه زمینه ها و کانون مردم سالاری مسجد است، که مرکز زندگی جمعی مومنان است.

قطعات

 • عنوان
  زمان
 • 70:50

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

 • کاربر مهمان
  عالییی
 • کاربر مهمان
  عالی خیلی خوب

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی