display result search
منو
راهکاری موثر در تربیت دینی فرزندان

راهکاری موثر در تربیت دینی فرزندان

  • 1 تعداد قطعات
  • 36 دقیقه مدت قطعه
  • 96 دریافت شده
سخنرانی حجت الاسلام سید علیرضا تراشیون با موضوع "راهکاری موثر در تربیت دینی فرزندان"، سال 1402


کلید واژه‌های مهم در تربیت، مسئله مورد بحث ماست. یک سری تربیت‌هایی داریم که به آن می‌گوییم تربیت مرسوم، یعنی همان چیزی که در خانواده‌ها رقم می‌خورد و خود خانواده‌ها اذعان دارند که این‌ها نمی‌توانند کمک‌ کار ما در تربیت فرزندان باشد. تفاوت تربیت مرسوم با تربیت مطلوب چیست؟ در تربیت مرسوم ما بیشتر به دنبال این بوده ایم که فرزندانمان را وابسته به خود بار بیاوریم. در حالی که تربیت مطلوب، تربیتی است که فرزندان را آگاهانه رهاسازی می‌کنیم، یعنی همین رهاسازی گاهی باعث می‌شود برای مثال استقامتشان افزایش پیدا کند و در تقابل با دوستان و چالش‌هایی که داشته اند، فرزندان یاد می‌گیرند که چگونه مشکلاتشان را حل کنند. بازی خیلی در امر تربیت فرزندان مهم است، خاصیت بازی این است که به فرزندان قدرت حل مسئله می دهد. هنوز که هنوز است بشر نتوانسته است برای نیازهای خودش جایگزین پیدا کند، لذا آمده شهربازی ساخته است و نیازها را به شکل جدید جواب داده است. ما نباید فرزندان را وابسته به خود بار بیاوریم. در تربیت مرسوم ما بچه‌ها را با امر و نهی همش به دنبال خود می‌کشانیم، اما روش تربیت مطلوب اینگونه نیست. در تربیت مرسوم تلاش بر این است که بیشتر انگیزه‌ها بیرونی هستند و ما باید تصمیم بگیریم که چگونه رفتار کنیم و هیجانی واحساسی تصمیم نگیریم.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 36:15

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی